Výroba nástrojů a forem

Zabýváme se zejména kusovou výrobou, opravami a úpravami forem a lisovacích a střižných nástrojů. Klademe důraz na uspokojení požadavků a potřeb zákazníků, čehož dosahujeme kvalitou výrobků a dodržováním sjednaných termínů. I po více než 25 letech zůstáváme malou rodinnou firmou s přátelským kolektivem.